Proposta Didáctica “Proxecto Libertas”

A presente proposta didáctica está pensada para ser realizada posteriormente á visita á exposición fotográfico-artística do PROXECTO LIBERTAS.

Foi elaborada, de maneira altruísta, pola asociación sen ánimo de lucro IMER (Instituto de Mediación Educativa de Ribeira) no marco de colaboración co Pen Galiza.

Os autores da mesma foron:

Ana Álvarez Becerra
Concepción García Rial
Cecilia Lois Areán
Mª Carmen González Acevedo
Montserrat Martínez Pampín
Beatriz Paz Cadabal
Concepción Paz Sampedro
Mª Concepción Prado Baña
Olegario Sampedro López

Ribeira, setembro 2016