Modesto Hermida

0modesto_hermida

Modesto Hermida García é doutor en Filoloxía Galega. Nado en San Cristovo de Cea (Ourense, Galicia) en 1946, exerceu como catedrádico de Galego en varios institutos e como catredático de Literatura Galega na Escola de maxisterio. Como investigador segue no eido da narrativa galega do XIX e como poeta ten publicado textos como No fío da navalla (2010).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *